MENU

Nieuws / Actueel

Nieuws vanuit Helen Parkhurst: een actueel beeld van de gebeurtenissen en activiteiten in en rondom de school. Lees verder »

Schoolleiding van Helen Parkhurst

Het management team van Helen Parkhurst bestaat uit de rector, een conrector en zeven afdelingsleiders. Lees verder »

Ouderraad

Helen Parkhurst kent een actieve SOR (Schoolbrede OuderRaad). Voor de afdelingen Mavo,Havo Vwo Onderbouw, Technasium en Havo Vwo Bovenbouw is er ook een afdelingsouderraad. Lees verder »

Leerlingenparlement

Op Helen Parkhurst is er een actief schoolbreed leerlingenparlement. De leerlingen maken iedere twee jaar het leerlingenstatuut actueel. Daarin staan de rechten en plichten van en voor leerlingen en hun omgeving. Lees verder »

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een medezeggenschapsorgaan op beleidsniveau. De MR adviseert de directie over beleidszaken die op Helen Parkhurst spelen en beslist mee over belangrijke wijzigingen. Een MR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Lees verder »