MENU

Het leerlingenparlement is de gesprekspartner van de schoolleiding. Het leerlingenparlement is ondermeer betrokken bij beleidszaken en de ontwikkeling van de school. Daarnaast functioneert het leerlingenparlement als feestcommissie bij het organiseren van schoolbrede feesten. Ook organiseert het leerlingenparlement onderwijsconferenties (bijeenkomsten van alle, in de school actieve leerlingen) en hebben de leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad, de Begeleidings- en Advies Commissie (BAC) en de examencommissie.

Als leerlingen klachten en/of vragen hebben over schoolzaken kunnen ze die altijd kwijt bij het leerlingenparlement. Voor getalenteerde en enthousiaste leerlingen is er altijd plaats! Het leerlingenparlement is bereikbaar via leerlingparlement@helenpark.nl.

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. De digitale versie 2012-2014 is beschikbaar via de link onderin deze pagina. In het leerlingenstatuut staan afspraken en regels die vooral gaan over het onderwijs, de begeleiding en normen en waarden op school.

In mei 2012 is er ook een gedragscode gemaakt over gebruik van sociale media. Het document staat hieronder.

Documenten

Leerlingenstatuut 2015-2017.pdf

Gedragscode_gebruik_sociale_media_Helen_Parkhurst_mei_2012.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)