MENU

Het leerlingenparlement is de gesprekspartner van de schoolleiding. Het leerlingenparlement is ondermeer betrokken bij beleidszaken en de ontwikkeling van de school. Daarnaast functioneert het leerlingenparlement als feestcommissie bij het organiseren van schoolbrede feesten. Ook organiseert het leerlingenparlement onderwijsconferenties (bijeenkomsten van alle, in de school actieve leerlingen) en hebben de leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad, de Begeleidings- en Advies Commissie (BAC) en de examencommissie.

Als leerlingen klachten en/of vragen hebben over schoolzaken kunnen ze die altijd kwijt bij het leerlingenparlement. Voor getalenteerde en enthousiaste leerlingen is er altijd plaats! Het leerlingenparlement is bereikbaar via meldpunt_leerlingparlement@helenparkhurst.asg.nl.

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Er staan afspraken en regels in die vooral gaan over het onderwijs, het toetsbeleid, de begeleiding en normen en waarden op school. Het leerlingenstatuut is achter inlog beschikbaar op onze portalen (voor leerlingen en ouders) en op de interne HP Wijzer (voor medewerkers).

Een filmpje over leerlingenraden binnen de Almeerse Scholengroep: