MENU

Aandacht voor 4 mei op Helen Parkhurst

4 mei 2017

Leerlingen van Helen Parkhurst hebben op 4 mei de vlag halfstok gehangen in de schooltuin. Dit om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid die niet vanzelfsprekend is.

Aandacht voor 4 mei op Helen Parkhurst

De vaksectie geschiedenis besloot om meer aandacht te besteden aan de nationale dodenherdenking op 4 mei en deze actief onder de aandacht te brengen van leerlingen. Het vlaggenprotocol gevoerd door leerlingen in de schooltuin. In de hal en de aula werd audiovisueel aandacht besteed aan 4 mei op de dag zelf. Docenten geschiedenis besteedden allemaal aandacht aan 4 mei in de lesweek die eraan voorafgaat waarbij het 'waarom' van herdenken werd benadrukt en een link werd gelegd met de actualiteit. Er werden veteranen uitgenodigd om op school voorlichting te komen geven over de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van de school kregen de gelegenheid zich te voegen bij een groep docenten die de nationale herdenking bij gingen wonen in Amsterdam en waaraan een stadswandeling vooraf ging.

De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. En het aantal mensen dat die oorlogsperiode zelf bewust heeft meegemaakt wordt almaar kleiner. Dat is voor sommigen aanleiding om het nut van herdenken en vieren ter discussie te stellen.

Herdenken – en daarmee ook vieren – blijft echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Vrijheid is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend. Die vrijheid wordt nog dagelijks bevochten.

(de foto is van 4vwo- leerling Gwen van Hattem)

« ga terug