MENU

Bezoek Bodyworlds Amsterdam in kader van 'Lessen in Geluk’

4 april 2018

Op dinsdag 20 maart zijn 27 HP- leerlingen die ‘Lessen in Geluk’ volgden op excursie geweest naar Bodyworlds in Amsterdam. Er waren drie begeleiders mee. De excursie is mogelijk gemaakt door de ouderraad van de onderbouw havo en vwo die de trein – en toegangskaartjes financierde.

Bezoek Bodyworlds Amsterdam in kader van 'Lessen in Geluk’

‘Lessen in Geluk’ bestaat uit een aantal oefeningen en projectjes, waarbij leerlingen zich bewust worden van geluk en het beleven van geluk. Een onderdeel was het bezoeken van Bodyworlds Amsterdam ‘The Happiness Project’. Deze tentoonstelling laat zien wat voor effecten geluk heeft op de gezondheid. Het museum toont ruim 200 anatomische preparaten van echte menselijke lichamen. De leerlingen hadden een boekje bij zich met oefeningen die ze al lopend door het museum invulden. Op deze manier werd heel duidelijk wat die effecten zijn.

Aan de reacties was te merken dat de leerlingen aanvankelijk wat huiverig stonden tegenover de geprepareerde lichamen, maar na enige tijd was alle schroom verdwenen. We kregen als feedback dat ze de tentoonstelling, ‘leuk’, ‘interessant’ en ‘leerzaam’ vonden.

Wij willen de ouderraad bedanken voor de financiële bijdrage om dit zinnige uitstapje mogelijk te maken.

Lia Remigius en Ivar Dobber

« ga terug