MENU

Daltonweek, teveel om op te noemen

28 maart 2017

Waar moet je beginnen met vertellen van alles wat er in een daltonweek gebeurt? Het is elke keer weer een bonte stoet van projecten waarmee leerlingen aan de slag gaan, vaak met verrassende en mooie resultaten. Tegelijk is het ook een reparatieweek waarin leerlingen toetsen mogen voorbereiden of herkansen of huiswerk inhalen. Leerlingen van de tweede klassen gingen ook weer op maatschappelijke stage.

Tijdens de afgelopen daltonweek in maart kwam Gert Jan de Jong, architect/constructeur van Arc2 architecten, vertellen over de raakvlakken tussen architectuur, kunst en techniek. Zijn eigen ontwerpen zijn vaak geïnspireerd door de natuur, volgens het principe van biomimicry (nabootsing van het leven). Hij bedacht bijvoorbeeld een dakoverspanning voor het Spoorwegmuseum, gebaseerd op een hertengewei. Daarna gingen de technasiumleerlingen aan de slag met allerlei ontwerpen en materialen en werkten zij aan kunstwerken gebaseerd op bèta-principes.

Andere leerlingen werkten samen aan grote kleurrijke schilderijen voor de nieuwe medewerkerskamer op school, ondermeer met afbeeldingen van vissen en vogels. Engelse songteksten werden in beeld en geluid omgezet. Er werd een improvisatieshow gemaakt. De Chinese cultuur kreeg aandacht waaronder les in het Kantonees, origami, eten met stokjes, kungfu en een theeceremonie. Leerlingen maakten kennis met aangepast sporten als je een beperking hebt. Andere leerlingen waren bezig met het behalen van hun zwemdiploma C of een certificaat voor reanimeren. Weer anderen startten een eigen reisbureau, analyseerden historische strips, bouwden miniatuur grachtenpanden of ecosystemen, gingen op excursie naar het Joods Museum in Amsterdam, fotografeerden bij de Oostvaardersplassen, gaven lesjes Frans en Duits op een basisschool of leerden haar vlechten op een ingenieuze manier.

Dertig leerlingen gingen geheimen onderzoeken, lezen, acteren, tekenen en schrijven. Ook konden ze elkaar interviewen over hun eigen geheim en kwam er een echte schrijver langs. Een andere groep hield zich bezig met nepnieuws en complottheorieën, met uitstapjes naar de politieke actualiteit. Leerlingen hebben een verwenmiddag georganiseerd voor ouderen van zorgcentrum De Kiekendief. Ondernemende leerlingen met een eigen bedrijfje troffen elkaar bij Plaza Almere. Enkele jongens maakten bijvoorbeeld armbanden waarmee ze een bedrijf willen starten. Er was een tijdreis naar het westfront van de Eerste Wereldoorlog, waarbij leerlingen stilstonden bij het nutteloze van oorlog voeren. Luchtiger was een project rond het kijken naar biografische films met daarbij de vraag of die een reëel beeld geven van belangrijke personen in de geschiedenis.

En dan was er ook nog een project rond het ontwerpen van robots en een robotrace, een project lichamelijk in balans (zie apart nieuwsbericht), leerlingen die zich bezighielden met de geschiedenis van Almere en plaatselijk toerisme, illustraties bij verhalen, crossfit en fitness, IBooks maken voor de gymles, programmeren van een computerspelletje, het ervaren en herkennen van wiskunde om je heen en spelenderwijs Duits leren. Kortom, eigenlijk teveel om op te noemen. En dan vergeten we vast nog wel iets.

« ga terug