MENU

Expeditie ‘Verbeter de kaart’

18 mei 2017

In het kader van de landelijke Geoweek van 15 tot en met 19 mei neemt een aantal 3havo- en 3vwo- klassen deel aan de expeditie “Verbeter de kaart”. In deze GeoWeek worden aardrijkskundige projecten (de organisatie noemt het expedities) aangeboden waar klassen uit Nederland zich voor kunnen aanmelden.

Expeditie ‘Verbeter de kaart’

Tijdens de Geoweek kunnen leerlingen in hun eigen omgeving kennis maken met de praktijk van geografie. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles en delen zo hun expertise. Door ‘zelf te doen’ kunnen leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie ontdekken.

Drie klassen van Helen Parkhurst, te weten klas H32, V34 en V35 hebben zich ingeschreven voor de expeditie “Verbeter de kaart – klopt de kaart eigenlijk wel?”. In deze expeditie wordt getoond hoe topografische kaarten worden gemaakt en voor wie deze kaarten belangrijk zijn. In het tweede deel kunnen de leerlingen zelf aan de slag op een computer of tablet om te kijken of de kaart klopt rondom de school en hun huis. Zo niet, dan kunnen zij direct een melding doen die naar de maker van de kaart wordt gestuurd. De expeditie wordt begeleid door docent Ron Vleeming en door een aantal mensen vanuit de Gemeente Almere.

Het project bestaat uit een theoretisch deel, waarin wordt uitgelegd welke gegevens worden bijgehouden en welke instrumenten daarvoor worden gebruikt. Daarnaast kunnen leerlingen ook ervaren hoe landmeting in de praktijk werkt. In dat praktijkdeel komt aan bod hoe verschillende meetpunten worden opgemeten en vastgelegd, zodat anderen daarvan gebruik kunnen maken.

« ga terug