MENU

Havo-leerlingen doen voor het eerst meesterproef O & O

4 april 2018

Afgelopen dinsdag 27 maart sloten de examenleerlingen van het technasium hun vak Onderzoek en Ontwerpen (O & O) af met een meesterproef. Dit jaar waren dat behalve 6vwo-leerlingen ook voor het eerst 5havo-leerlingen.

Havo-leerlingen doen voor het eerst meesterproef O & O

Met een grote presentatiemarkt hebben alle negen deelnemende groepen hun ‘proeve van bekwaamheid’ afgelegd. De onderwerpen liepen uiteen van een “Groene Reclame voor Almere” via een “Diervriendelijke Konijnenhok voor de proefdierhouderij” via een “Selfsupporting vakantiepark met Tiny Houses” via “Een snelle(re) verbinding Houtribdijk-N302” via “Ecologische Powerbars” via “Gezelschapsspel voor ouderen” via “Besturing van een attractie-Witch-World” via “VR-escape-room game” richting een  “Maanlander-ontwerp en -besturings-wedstrijd” (We zitten in de Top 10-Nederland en de eindstrijd moet nog komen!)

Een geweldig leuke en inspirerende avond waar we niet alleen zeer tevreden op terugkijken, maar waar de aanwezige externe opdrachtgevers en experts versteld stonden van het geleverde niveau. Een voorbeeld: De Maanlandergroep had de opdracht om te zorgen dat een maanlander gereguleerd de bodem van een zwembad bereikt. Dit vond de groep te eenvoudig. De leerlingen hebben toen zelf de lat maar wat hoger gelegd door niet met waterkracht te werken, maar hun maanlander te besturen met hydrauliek.

Iedereen heeft genoten van de avond en louter positieve geluiden vielen de leerlingen ten deel. Het publiek wordt bedankt voor het uitbrengen van ‘chocolade-stemmen’ op de ‘meesterproef-publieksprijsgroep’.

Wat is nu een Meesterproef?

Een meesterproef is een ‘proeve van bekwaamheid’ die leerlingen met een groep afleggen. Bij O & O is dat het aantonen van kennis en vaardigheden om een bètagerichte opdracht uit de maatschappij tot een goed einde te brengen. De leerlingen zoeken zelf een opdrachtgever of expert voor inhoudelijke ondersteuning en maken naast een product ook een portfolio. Het resultaat wordt altijd gepresenteerd aan ouders en belangstellenden en aan de opdrachtgever die een belangrijk deel van het cijfer bepaalt. Verder beoordelen de O & O – docenten ook gezamenlijk het resultaat.

Bij de opdracht wordt uitgegaan van de systematiek van de Zeven Bètawerelden. Meer hierover op www.exactwatjezoekt.nl/betawerelden/

Foto’s van de avond zijn voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers in te zien na inlog op de portalen (ga links naar Fotoalbums en selecteer betreffend album).

« ga terug