MENU

Inschrijven voor komend schooljaar: tot uiterlijk 1 maart a.s.

1 februari 2018

Ook dit jaar waren de open dagen op Helen Parkhurst een groot succes. In totaal werden op twee dagen 880 programma’s uitgedeeld aan bezoekers. Dat is ongeveer gelijk aan de laatste vier jaar. Er komen nu veel vragen over de inschrijving voor komend schooljaar en de leerlingenstop.

De meeste ouders/verzorgers en leerlingen die voor de schoolkeuze staan, weten inmiddels dat aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart a.s. Belangrijk : Voor alle leerlingen geldt dat de aanmelding vanaf 1 maart in behandeling wordt genomen, zodra de adviezen van de basisschool bekend zijn. Het maakt dus geen verschil of u uw kind aanmeldt op 1 januari of op 28 februari. Ook niet vanwege de leerlingenstop. U kunt dus rustig de tijd nemen, maar houd wel rekening met voorjaarsvakantie en postbezorging. Het aanmeldingsformulier kunt u ook persoonlijk langsbrengen op Bongerdstraat 1. Let op: de voorjaarsvakantie is van 24 februari t/m 4 maart. Dan is de school gesloten. Advies is dus: aanmelden uiterlijk 23 februari.

Wij maken uiterlijk op 19 maart per brief bekend of uw kind is toegelaten tot Helen Parkhurst of dat er moet worden geloot. Op het aanmeldingsformulier geeft u ook een school van tweede keuze aan. Vergeet niet uw kind op die school van tweede keuze ook aan te melden. Dan is er gegarandeerd plek.

Let op: Bij de aanmelding een kopie inleveren van een officieel document met daarop naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van uw zoon/dochter én het formulier van de basisschool met het voorlopige schooladvies.

Meer informatie bij de button ‘Nieuwe leerlingen’ op deze site. Ga naar ‘Aanmelden’.

PS. Terugkomend op onze open dagen: nog een bedankje aan alle oud-leerlingen, leden van de ouderraad, stewards en andere hulpleerlingen die de gelederen kwamen versterken. Bezoekers hebben de school mede door hun inzet als bruisend ervaren. En dat zijn we ook: een school waar we trots op mogen zijn!

« ga terug