MENU

LOOT-keurmerk meer dan waard

14 maart 2019

Op 31 oktober is op Helen Parkhurst een audit afgenomen door Stichting LOOT, de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Gesproken werd met de schoolleiding, topsportcoördinatoren, topsportleerlingen en ouders. In alle gesprekken werd duidelijk dat Helen Parkhurst de naam Topsport Talent School ten volle verdient.

LOOT-keurmerk meer dan waard

De auditcommissie heeft in haar verslag van 6 maart aangegeven dat Helen Parkhurst een voorbeeldfunctie heeft voor andere Topsport Talent scholen. De cultuur binnen de school is stimulerend voor de topsporttalenten. De inzet ten behoeve van de leerlingen en de frequentie van het onderlinge contact zijn relatief hoog. Zonder uitzondering waren de geÏnterviewde ouders positief over de begeleiding en de communicatie daarover. De school is open over de mogelijkheden die de leerlingen geboden kunnen worden. Winst zit er in het meer mogelijk maken van plannen en vooruitwerken en het beter gebruik maken van SOM voor studieplanners en huiswerk.

De gehouden audit is onderdeel van de vierjarige beoordelingscyclus van Stichting LOOT. Na de externe beoordeling van kwaliteit volgt al dan niet accreditering: de school behoudt, verliest of verdient het keurmerk. In het geval van HP was er vanwege de mooie resultaten geen twijfel mogelijk. Helen Parkhurst verkrijgt opnieuw het officiële keurmerk. Dat is ook voor Echnaton het geval, de topsportschool waar wij als vanouds intensief en goed mee samenwerken.

Onze topsportbegeleiding werd op diverse onderdelen tegen de meetlat gelegd. Niet alleen de begeleiding van de leerlingen en het informeren van ouders en medewerkers speelden daarin een rol. Ook de samenwerking met andere LOOT-scholen, sportverenigingen en de positie in de regio en het LOOT-netwerk werden onderzocht, evenals de borging van continuÏteit en de zichtbaarheid naar buiten.

Topsportcoördinator Jaap van ’t Hoff is uiteraard blij met het keurmerk: ‘Het is waardering voor waar we ons dagelijks met hart en ziel aan wijden. Ik ben trots op onze leerlingen en ik wil ook de docenten bedanken voor alle medewerking. Aandachtspunten die wij zelf zien: een nog betere positionering van topsport in de school, meer zelfregie voor leerlingen, meer individuele roosters en op elk gebied echt maatwerk.’

Bij vragen: kom langs bij het topsporthonk (2de verdieping naast de lift) of mail: j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl.

« ga terug