MENU

Meepraten over schoolzaken? Kom bij de ouderraad!

19 oktober 2017

Uw zoon of dochter is leerling op HP. Lijkt het u leuk of goed om als ouder mee te praten over uiteenlopende schoolzaken? Dat kan!

Wij zijn altijd op zoek naar betrokken ouders die zich willen inzetten voor de ouderraad (OR) behorend bij de afdeling van hun zoon/dochter. De OR heeft naast een klankbordfunctie ook een informatieve functie. Daarnaast verdeelt de OR de ouderbijdragen over projecten voor de leerlingen. De OR organiseert en ondersteunt verder activiteiten binnen school en bespreekt regelmatig actuele, school-gerelateerde onderwerpen. Hierbij betreft het steeds zaken die passen binnen het kader van de OR.

Wij vinden het belangrijk dat ouders uit de gehele school in de ouderraden vertegenwoordigd worden. Daarom is elke afdeling van Helen Parkhurst gekoppeld aan een bepaalde ouderraad. Het Helen Parkhurst heeft vijf ouderraden, te weten: 

1. OR mavo 

OR-Mavo@helenpark.nl                                                           

2. OR havo en vwo onderbouw 

OR-HVonderbouw@helenpark.nl

3. OR havo en vwo bovenbouw

OR-HVonderbouw@helenpark.nl

4. OR technasium 

OR-Technasium@helenpark.nl

5. Schoolbrede OR 

OR-Schoolbreed@helenpark.nl

Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. De afdelingsleiders worden hierbij als gesprekspartner uitgenodigd. Ieder jaar vaardigt elke OR een aantal leden af naar de schoolbrede ouderraad (S-OR). De S-OR heeft een meer overkoepelende functie. Dit levert een nuttige en positieve wisselwerking op met de schoolleiding en de verschillende ouderraden.

Maak kennis met een OR van Helen Parkhurst

Wilt u een kijkje in de keuken van een ouderraad nemen? Stuur uw mail met verzoek tot bijwonen van een vergadering naar één van de mailadressen hierboven. Doorgaans zijn de vergaderingen van  19.30 tot 21.00 uur. De vergaderdata van de S – OR staan in de gele kalender op de schoolsite. De vergaderdata van de afdelingsouderraden geven wij per mail aan u door na uw aanmelding.

 

« ga terug