MENU

Wettelijke vereisten rekenmachine

27 juni 2017

Leerlingen in de bovenbouw havo/vwo hebben te maken met een verandering in het type rekenmachine dat wettelijk wordt voorgeschreven bij de examens. Dit geldt voor havo-leerlingen die komend jaar of later examen doen en voor vwo-leerlingen die in 2019 of later examen doen.

Wettelijke vereisten rekenmachine

Eerdere berichtgeving hierover stond op onze portalen en facebookpagina. Vanwege de vele reacties is het nodig hierop een aanvulling te geven. Dit omdat het niet mogelijk is om iedereen individueel van een antwoord te voorzien.

Leerlingen in de bovenbouw havo/vwo hebben een rekenmachine van het type TI – 84 plus nodig, o.a. voor wiskunde. Er bestaan van deze rekenmachine twee soorten. Zoals op de afbeelding duidelijk te zien is, hebben leerlingen straks het type nodig waar CE – T achter staat, dus het type TI – 84 Plus CE – T. Dit juiste type staat ook al vermeld op de boekenlijst van het huidige schooljaar, maar sommigen hebben daar helaas overheen gelezen. Daarom willen wij er aandacht aan besteden, zodat dit verder niet meer gebeurt. Wij willen benadrukken dat hier door ons niets aan te doen valt, maar dat het wettelijke verplichtingen zijn die landelijk aan het onderwijs worden opgelegd.

De kosten van de rekenmachine zijn aanzienlijk: rond € 120,00. Een tegemoetkoming in studiekosten is per 2010 niet meer mogelijk. Wel is vanaf dat jaar het ‘kindgebonden budget’ van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen sinds die tijd gratis schoolboeken, waarvoor vroeger honderden euro’s per jaar aan ouders/verzorgers werden gevraagd.

Belangrijk is nog te vermelden dat de huidige 5vwo-leerlingen geen andere rekenmachine hoeven te kopen. Dat zal voor deze groep een opluchting zijn. In de onderbouw is een rekenmachine van € 25,00 toereikend, waarbij wij adviseren: TI-30X-B Multi View of TI-30X-S Multi View Solar.

« ga terug