MENU

De afdelingsouderraden zijn:

1. AOR mavo, begeleid door afdelingsleiders Barbara Gubbels en Gonnie Gerritsen

Mailadres: OR-Mavo@helenpark.nl

2. AOR havo en vwo onderbouw, begeleid door afdelingsleiders Karel Hermans en Ingrid Voogt

Mailadres: OR-HVonderbouw@helenpark.nl

3. AOR havo en vwo bovenbouw, begeleid door Jan Bos en Vincent van Wanrooy

Mailadres: OR-HVbovenbouw@helenpark.nl

4. AOR technasium A en B, begeleid door Frank van Gaal en Marga Stolwijk

Mailadres: OR-Technasium@helenpark.nl

De ouderraden fungeren als klankbord voor en 'sparringpartner' van de school. Daarnaast behandelen zij o.a. de projectaanvragen voor de desbetreffende afdelingen. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. Voor Helen Parkhurst is het belangrijk dat de ouderraden door ouders uit de gehele school vertegenwoordigd worden. De afdelingsleiders worden hierbij als gast uitgenodigd. Ieder jaar vaardigt elke ouderraad twee leden af naar de schoolbrede ouderraad. Dit levert een nuttige en positieve wisselwerking op tussen de verschillende ouderraden.

Ouders zijn altijd welkom op een vergadering van de SOR of AOR. De schoolbrede ouderraad is per e-mail bereikbaar op OR-Schoolbreed@helenpark.nl

De leden van de SOR zijn:

Fedor Bruinewoud

Frans Gerards

Ramon van der Tol

Patrice Barends

Janine Vos

Wendy de Vos

Rector Theo Jaspers en afdelingsleider Vincent van Wanrooy maken als gesprekspartner deel uit van de vaste formatie.

Log in voor documenten ouderraad

WERVINGSFOLDER OR HP - 2016-2017-versie 07-09 (2).pdf

Formulier aanvraag projectgelden (S-)OR (versie 09-2016).docx

Toelichting aanvraag projectgelden (S-)OR (versie 09-2016).pdf

Verslag Congres Ouderbetrokkenheid 3.0 - versie Nieuwsbrief (2).pdf