MENU

Met onze hulp leer je de kennis die nodig is, je leert hoe je dingen moet doen en je leert meer over je zelf en degenen waar je mee samenwerkt. Je ontdekt als het ware jezelf, de ander en de omgeving om je heen. Daarom kun je op Helen Parkhurst eigen keuzes maken voorzover die anderen of jezelf niet in de weg staan.

Helen Parkhurst valt bestuurlijk onder de Almeerse Scholen Groep. Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor alle openbare scholen in Almere: Echnaton, De Meergronden, Pro Almere, OVC, BHC, MLF, Arte College en 54 basisscholen.

Openbaar betekent dat we een school willen zijn voor leerlingen ongeacht hun levensovertuiging. Verschillen tussen mensen zien we als een mogelijkheid om van en met elkaar te leren.

Ga voor meer informatie over ons schoolbestuur naar www.asg.asg-almere.nl

Daltonvisie

Eigen keuzes maken. Zicht krijgen op je plaats in de samenleving. Dan ben je deze daltonschool aan het goede adres. Helen Parkhurst biedt authentiek en modern daltononderwijs aan dat leerlingen aanzet tot actief en onderzoekend leren. Lees verder »

Dalton in praktijk

Het werken vanuit een daltonvisie heeft gevolgen voor de organisatie van onze schoolpraktijk. Zo werken we met leerlijnen en reflectieverslagen en hebben de leerlingen daltonuren en daltonweken Lees verder »

Speerpunten beleid

Zoals iedere school heeft ook Helen Parkhurst bepaalde speerpunten in het beleid. Deze speerpunten bepalen mede het gezicht van de school. Speciale aandacht op Helen Parkhurst gaat uit naar bèta-onderwijs, ict en milieu-educatie. Lees verder »

Schoolplan

In het schoolplan, dat wettelijk verplicht is, moet onder andere staan welke richting we met de school op willen gaan, op welke punten we ons onderwijs willen verbeteren, hoe we met leerlingen, ouders en personeel willen omgaan en hoe we allerlei speerpunten verder willen vormgeven. Lees verder »

Schoolgids

In de schoolgids staat alle algemene informatie overzichtelijk bij elkaar in één document. De informatie komt in principe overeen met de informatie op deze schoolsite, maar door het jaar heen kan er wel eens iets veranderen. Lees verder »

Examenreglement

Elke leerling ontvangt aan het begin van een bepaald leerjaar in de bovenbouw het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Lees verder »

Kwaliteit

Behalve het behalen van een diploma dat past bij de mogelijkheden van een kind, vinden wij het ook belangrijk dat onze leerlingen zich sociaal-emotioneel en creatief ontwikkelen en leren kiezen. Lees verder »

Verantwoording

In het project Vensters voor Verantwoording worden veel gegevens van middelbare scholen openbaar gemaakt. De VO-raad heeft hiertoe het initiatief genomen met de website www.schoolvo.nl. Lees verder »

Mentoraat

Bijna iedere docent is ook mentor en is de spil binnen onze begeleiding. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en vakdocenten. Lees verder >>

Zorg

Helen Parkhurst heeft een centraal zorgbureau onder leiding van twee zorgcoördinatoren. Lees verder>>

Begeleiding

Helen Parkhurst heeft gespecialiseerde begeleiders in dienst voor zorg en ondersteuning van leerlingen. De school hanteert ook een pestprotocol en bevordert een veilig schoolklimaat. Lees verder>>

Passend onderwijs

Leerlingen die voorheen naar speciaal onderwijs gingen, worden in het kader van Passend Onderwijs toch vaak op een reguliere school geplaatst. Wij hebben voor hen specifieke begeleiding in huis. Lees verder>>

Opleidingsschool

Helen Parkhurst maakt deel uit van de Almeerse Academische Opleidingsschool (AOS). Dit is een samenwerkingsverband tussen zeven scholen voor voorgezet onderwijs van de Almeerse Scholen Groep (ASG) , de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (ILO). Lees verder »

Schooldokter

GGD Flevoland heeft een schooldokter waar leerlingen anoniem vragen aan kunnen stellen. Hieronder staat een formulier dat je kunt invullen en opsturen. Lees verder »

 

Daltonlinks

Diverse sites bieden interessante informatie over Daltononderwijs. Wij hebben een selectie voor u gemaakt. Lees verder »