MENU

In het PTA staat precies vermeld waar de leerlingen zich aan moeten houden, wat de regels en rechten zijn, welke onderdelen van elk vak getoetst worden en hoe de toets wordt afgenomen. Ook het onderwijs in de 3havo - en 3vwo klas is op basis van een PTA georganiseerd.

De examenreglementen en de PTA's voor dit schooljaar zijn hiernaast te downloaden.