MENU

In de percentages hiernaast treft u dus een deel van de kwaliteit van Helen Parkhurst aan. Bij de beoordeling op kwaliteit is het van belang om te kijken naar de leerlingen die het gewenste niveau halen. Als leerlingen een hoog niveau halen is dat mooi, maar er is pas sprake van kwaliteit als dat hoge niveau samengaat met een laag percentage uitvallers. Met andere woorden: hoge slaagcijfers zijn alleen maar mooi als die gelden voor een grote groep en als er in de jaren voor het eindexamen weinig uitval is.

Resultaten van onze leerlingen

vwogeslaagd percentagelandelijk percentage
   
2012-20139090
2013-20148990
2014-201593 
   
Havogeslaagd percentagelandelijk percentage
   
2012-20139191
2013-20149688
2014-201597 
   
Mavogeslaagd percentagelandelijk percentage
   
2012-20139393
2013-20149894
2014-201595