MENU

In de percentages hiernaast treft u dus een deel van de kwaliteit van Helen Parkhurst aan. Bij de beoordeling op kwaliteit is het van belang om te kijken naar de leerlingen die het gewenste niveau halen. Als leerlingen een hoog niveau halen is dat mooi, maar er is pas sprake van kwaliteit als dat hoge niveau samengaat met een laag percentage uitvallers. Met andere woorden: hoge slaagcijfers zijn alleen maar mooi als die gelden voor een grote groep en als er in de jaren voor het eindexamen weinig uitval is.

Resultaten van onze leerlingen

Vwogeslaagd percentagelandelijk percentage
2016-20179091
2017-20188692
2018-201978nnb
2019-202097 
   
Havogeslaagd percentagelandelijk percentage
   
2016-20178687
2017-20187988
2018-201988nnb
2019-202097 
   
Mavogeslaagd percentagelandelijk percentage
   
2016-20179393
2017-20189092
2018-201992nnb
2019-2020100