MENU

In de percentages hiernaast treft u dus een deel van de kwaliteit van Helen Parkhurst aan. Bij de beoordeling op kwaliteit is het van belang om te kijken naar de leerlingen die het gewenste niveau halen. Als leerlingen een hoog niveau halen is dat mooi, maar er is pas sprake van kwaliteit als dat hoge niveau samengaat met een laag percentage uitvallers. Met andere woorden: hoge slaagcijfers zijn alleen maar mooi als die gelden voor een grote groep en als er in de jaren voor het eindexamen weinig uitval is.

Resultaten van onze leerlingen

vwogeslaagd percentagelandelijk percentage
2015-20169492
2016-20179091
2017-201886nnb
Havogeslaagd percentagelandelijk percentage
2015-20169288
2016-20178687
2017-201879nnb
Mavogeslaagd percentagelandelijk percentage
2015-20169994
2016-20179393
2017-201890nnb