MENU

De mentoren signaleren veelal als eerste leer-, opgroei- en opvoedproblemen. Leerlingen hebben in de onderbouw in principe twee mentoren en twee mentoruren. Binnen het Technasium en Bèta mavo volgen leerlingen één mentoruur per week. In alle mentorlessen is er specifieke aandacht voor sociale vaardigheden, studievaardigheden en begeleiding omtrent Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB).

Voor de mentorlessen worden verschillende lesmethodes gebruikt. In de bovenbouw hebben leerlingen regelmatig een groepsmentoruur en daarnaast individueel contact met de mentor (I-coach) voor specifieke begeleiding op maat. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerlingen ligt bij de mentoren én de vakdocenten , die deel uitmaken van een team.