MENU

Technasium voor havo en vwo

Helen Parkhurst mag zich sinds 15 september 2010 officieel technasium noemen. Het technasium is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Onze school heeft een keurmerk verworven en werkt samen met andere technasia in de regio aan kwalitatief hoogstaand bèta - onderwijs. Op het technasium wordt het extra vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) gegeven, waarin allerlei projecten worden uitgevoerd met een sterke bèta-component, maar ook met veel creatieve aspecten. Deze projecten worden altijd voor een externe opdrachtgever uitgevoerd. De Stichting Technasium heeft in mei 2011 geconstateerd dat onze school op een voorbeeldige manier het technasium vormgeeft.

Bèta mavo

In schooljaar 2014 - 2015 is voor mavo-leerlingen met interesse in bèta, techniek en milieu een bèta mavo - klas gestart. Leerlingen werken net als op het technasium aan bètaprojecten waarbij theorie en praktijk samengaan.

Een ICT-rijke leeromgeving

Helen Parkhurst vindt dat leerlingen in de 21steeeuw een eigentijdse leeromgeving moeten hebben. Ook vinden we dat 21steeeuwse vaardigheden een belangrijke rol moeten spelen. We realiseren dat door veel onderwijs met ICT (computers) aan te bieden. Leerlingen hebben de beschikking over een draadloos netwerk en een digitale leeromgeving waar ze veel mee werken. In vrijwel alle lokalen is een digitaal bord aanwezig.

Wij verwachten dat alle leerlingen een tablet, notebook of laptop hebben die door Windows wordt ondersteund.

Groene vlag van Eco Schools en Globe Science School

Milieuonderwijs is in de onderbouw verankerd in de lessen. Zo hebben alle onderbouwklassen een moestuin toegewezen gekregen waarin ze in de loop van het jaar aan het werk zijn. Ook doen de eerste klas leerlingen van het Technasium jaarlijks de 'Check van Eco-school' en brainstormen zij over mogelijke verbeteringen voor de school. Dit is van belang om onze Groene vlag te mogen behouden. Wist je dat het Helen Parkhurst de eerste middelbare school van Nederland was die deze vlag kreeg. 

Leerlingen hebben ook zelf het initiatief genomen om een milieuraad op te richten die zich met diverse activiteiten bezighoudt, zoals de jaarlijkse 'warme truiendag' en 'gescheiden afvalinzameling'. Belangrijk is dat iedereen (leerlingen, medewerkers, ouders en buurtbewoners) zich bewust blijven van duurzaamheid en zij hun gedrag hierop aanpassen.

Naast activiteiten doen onze Havo en Vwo klassen geregeld mee aan Europese Globeprojecten waarbij zij wekelijks hun omgeving observeren en vastleggen in een database voor wetenschappers, denkend aan het meten van fijnstof, maar ook bloeifases van planten of de bodemgesteldheid op lokaal niveau. Hierdoor vindt dit vaak volledig in het Engels plaats. Ook doen wij jaarlijks mee aan de 'Virtual Science fair'. Dit is een wereldwijde wedstrijd van leerlingen die onderzoek doen naar klimaatverandering. In 2018 hebben leerlingen van het Helen Parkhurst deze wedstrijd gewonnen. 

Helen Parkhurst is een Globe Science School, dit houdt in dat bij de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en O&O op dezelfde wijze wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Deze wijze is identiek aan andere scholen in de wereld. Hiermee zorgen wij dat onze leerlingen voorbereid zijn op de internationale wetenschapswereld.