MENU

Technasium voor havo en vwo

Helen Parkhurst mag zich sinds 15 september 2010 officieel technasium noemen. Het technasium is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Onze school heeft een keurmerk verworven en werkt samen met andere technasia in de regio aan kwalitatief hoogstaand bèta - onderwijs. Op het technasium wordt het extra vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) gegeven, waarin allerlei projecten worden uitgevoerd met een sterke bèta-component, maar ook met veel creatieve aspecten. Deze projecten worden altijd voor een externe opdrachtgever uitgevoerd. De Stichting Technasium heeft in mei 2011 geconstateerd dat onze school op een voorbeeldige manier het technasium vormgeeft.

Bèta mavo

In schooljaar 2014 - 2015 is voor mavo-leerlingen met interesse in bèta, techniek en milieu een bèta mavo - klas gestart. Leerlingen werken net als op het technasium aan bètaprojecten waarbij theorie en praktijk samengaan.

Een ICT-rijke leeromgeving

Helen Parkhurst vindt dat leerlingen in de 21steeeuw een eigentijdse leeromgeving moeten hebben. Ook vinden we dat 21steeeuwse vaardigheden een belangrijke rol moeten spelen. We realiseren dat door veel onderwijs met ICT (computers) aan te bieden. Leerlingen hebben de beschikking over een draadloos netwerk en een digitale leeromgeving waar ze veel mee werken. In vrijwel alle lokalen is een digitaal bord aanwezig.

Wij verwachten dat alle leerlingen een tablet, notebook of laptop hebben die door Windows wordt ondersteund.

Groene vlag van Eco Schools en Globe Science School

Helen Parkhurst is eind januari 2010 de eerste duurzame middelbare school van Nederland geworden. Wij hebben de Groene Vlag verkregen, een in Europa erkende onderscheiding van Eco Schools. Om dat te bereiken is in 2008 gestart met Check It Out, een educatief programma om milieubehoud en energiebesparing bij de leerlingen onder de aandacht te brengen. In het schoolgebouw zijn besparende maatregelen genomen en worden de eco-doelstellingen van onze school uitgedragen. Belangrijk is dat iedereen (leerlingen, medewerkers, ouders en buurtbewoners) zich bewust blijft van duurzaamheid en het gedrag daarop aanpast.

Milieuonderwijs is in de onderbouw inmiddels verankerd in de lessen. Een voorbeeld daarvan is de deelname aan het Europese Globeproject waarbij onze leerlingen wekelijks de natuur observeerden en vastlegden in een database voor wetenschappers. Dit project is inmiddels breder getrokken en sinds september 2017 mag Helen Parkhurst zich Globe Science School noemen.

Leerlingen hebben ook zelf het initiatief genomen om een milieuraad op te richten die zich met diverse activiteiten bezighoudt, zoals de jaarlijkse 'warme truiendag' en gescheiden afvalinzameling.

Topsporters voelen zich bij ons thuis

Topsporters met een zogeheten IT-, NT- of een Belofte-status van de bond en het Olympisch Netwerk, hebben baat bij aangepast onderwijs. Als officiële Topsport Talentschool mogen wij deze leerlingen extra faciliteiten en begeleiding aanbieden. Aangepaste lesroosters, vrijstellingen, verplaatsing van toetsen of inlevermomenten en het doen van gespreid examen behoren tot de mogelijkheden. De school verwacht van de sporter een proactieve houding, een mentaliteit die past bij sport, goede vaardigheden om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en veel eigen initiatief. Wij werken samen met O.S.G. Echnaton, die ook topsportleerlingen aanneemt en faciliteiten biedt.

Er bestaat ook een topsportpas met de FT-status. Deze leerlingen zijn geen topsportleerlingen, maar komen in aanmerking voor een alternatieve status en bijbehorende faciliteiten en begeleiding. Een topsportleerling betaalt jaarlijks € 125,- en een FT-leerling betaalt jaarlijks € 75,-. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de topsportcoördinator van de school of raadpleeg: www.topsporttalentschool.nl.