MENU

GrowApp: kiek een boom voor de wetenschap

10 mei 2017

Met de GrowApp van Natuurkalender onderzoeken leerlingen en vrijwilligers hoe de natuur reageert op een warmer wordend klimaat. Met de GrowApp kan iedereen een foto maken van het groen in de eigen straat of van een karakteristieke boom in de buurt: door alle seizoenen heen. Voor wetenschappers is dit belangrijke informatie.

GrowApp: kiek een boom voor de wetenschap

Helen Parkhurst neemt al vanaf 2011 deel aan het wereldwijde Globeproject. Globe is een door Al Gore opgezet  lesprogramma. Leerlingen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in 116 landen doen samen met wetenschappers onderzoek naar natuur en milieu. Het onderzoek is gericht op het verzamelen van gegevens om te zien hoe de natuur reageert op klimaatveranderingen.

Er zijn binnen Globe Nederland diverse onderzoeksprojecten rond duurzaamheid, waterkwaliteit, weer en klimaat, lichtmeting, aerosolen (stof- en waterdeeltjes in de lucht) en bodemonderzoek. De Grow App is sinds september een ‘tool’ in het onderzoeksproject Natuurkalender. De app is ontwikkeld door Arnon van Vliet, Globe onderzoeker bij Wageningen Universiteit, en Matthijs Begheyn van Globe Nederland.

Leerlingen van onze school hebben zich vanaf het begin gericht op de Natuurkalender. Zij deden aanvankelijk onderzoek naar fenologische verschijnselen aan de eikenboom en berk in de schooltuin. Wekelijks legden zij gegevens vast als temperatuur, wolkendek, neerslag, fenofasen, leven rondom de boom, bodemkwaliteit etcetera. Ze maakten foto’s en deden hiervan verslag op een eigen blog. En tenslotte leverde het ook internationale uitwisselingen op met scholen uit Italië, Noorwegen, Letland, Spanje, Tsjechië en Hongarije.

Destijds werd in deze groep deelnemers al het idee geopperd om een app te bouwen om de natuurverschijnselen vast te leggen. Dat was toen nog niet realiseerbaar. Een time-laps van ‘hun’ bomen hebben zij toen via movie-maker gemaakt. Maar nu met de Grow-app gaat het veel gemakkelijker.

Maaike Vollebregt, docent Biologie en O & O en sinds 2011 begeleider van het Globeproject op Helen Parkhurst, heeft het bijbehorende lesmateriaal gemaakt.

Zie: http://globenederland.nl/onderzoeksproject/natuurkalender-growapp/

De app is op een Globedag gelanceerd en Maaike mocht hier haar lesmateriaal introduceren. Inmiddels zijn diverse tijdschriften geïnteresseerd en heeft ze een eerste artikel geschreven.  Ook op NIBI 2016 is er aandacht voor dit project geweest.

Ook nu is er gestart met een internationaal project: zonder uitwisselingen, maar wel  door contacten via skype, mail etcetera. De klas van Maaike (T16) zal gedurende de periode van een jaar hun boom – een ruwe berk of zomereik - fotograferen. De waarnemingen die hieruit voortvloeien zullen worden gedeeld met deelnemende scholen uit Duitsland, Kroatië, USA, Hongarije, Polen en Italië. 

Een voorbeeld van wat wordt onderzocht: normaal begint de berk te bloeien rond februari – maart. Maar nu de wereldtemperatuur stijgt zijn er al berken die beginnen te bloeien in januari – februari. Wat voor consequenties heeft dit op de volksgezondheid, de economie en het ecosysteem? Wil jij of wilt u zelf foto’s gaan maken voor de GrowApp? Ga dan naar: www.growapp.today

« ga terug