MENU

School verwarmen met oppervlaktewater

6 december 2018

‘De eigen school verwarmen met behulp van warmte uit oppervlaktewater is heel goed mogelijk en dit zou de school gewoon moeten gaan doen!’ Dit was de belangrijkste conclusie van de Onderzoek & Ontwerpen opdracht die Macha Meijer, Monse Sandoval (beiden 5vwo) en Milou van der Weer (4havo) in een periode van zes weken hebben uitgevoerd.

School verwarmen met oppervlaktewater

De technasiumleerlingen zochten een opdracht rond water en energie en benaderden daarvoor het bedrijf Deltares. Op woensdag 21 november kwamen de drie leerlingen naar Utrecht afgereisd om hun bevindingen te presenteren aan Karin Nettenbreijers, Jan-Joost Schouten, Gerda Lenselink en Bonne van der Veen van Deltares.

In deze technische verkenning hebben de drie leerlingen verschillende aspecten van de vraag of de school zou kunnen worden verwarmd met behulp van oppervlaktewater onderzocht. Zo is er gekeken naar hoe het systeem er uit zou moeten komen te zien en welke benodigdheden er zijn om het te realiseren. Ook zijn de leerlingen gedoken in de energetische principes om de werking, de potentie en het energieverlies bij transport van de warmte uit te rekenen.
Maar daar bleef het niet bij. Zo is er ook nog gekeken naar de potentiële gevolgen voor het milieu en welke mogelijke samenwerkingspartners er zijn om het systeem te realiseren.

De conclusie was dat alleen al het Weerwater (één van de meren van Almere) meer dan voldoende potentie heeft om de school van warmte te voorzien. Waar nog goed naar gekeken moet worden zijn de kosten en baten van het systeem. Dat is iets voor een ‘vervolgstudie’.

En zo kwamen de leerlingen tot de belangrijkste aanbeveling dat, ondanks dat het lastig is om te realiseren en dat er nog veel moet gebeuren, de school er verstandig aan doet om snel over te schakelen op warmtelevering vanuit het oppervlaktewater. Hiermee is het milieu gebaat en geeft de school meer invulling aan het predikaat ‘duurzame school’.

Macha, Milou en Monse werden gecomplimenteerd voor hun mooie onderzoek, dat heel integraal was aangepakt en voor hun rustige wijze van presenteren. Het onderzoek en de presentatie hebben Deltares het inzicht gegeven ‘hoe goed middelbare scholieren uit de voeten kunnen met een complex onderwerp als thermische energie uit oppervlaktewater, WKO’s en warmtenetten in relatie tot de energietransitie’, aldus Gerda. Ze vervolgt: ’Er wordt schijnbaar zonder enige moeite vakoverstijgend nagedacht over dit vraagstuk en ook naar de totale keten van ontwerp tot en met implementatie’.

Na afloop van de presentatie werden de leerlingen nog rondgeleid in het Deltares laboratorium op de Uithof. Karin geeft aan dat vanuit het MVO project wordt verkend of en hoe we in de toekomst meer middelbare scholieren kunnen begeleiden, bijvoorbeeld van Technasia: ‘Het maakt ons zichtbaar bij scholieren, het geeft goede reflectie op ons handelen en versterkt onze verbinding met maatschappelijke opgaven’.

(Bron: ingezonden vanuit Deltares door Karin Nettenbreijers)

« ga terug