MENU

Tweede lichting 6vwo technasium presenteert meesterproeven

29 maart 2017

Dit jaar zwaait de tweede lichting 6vwo-leerlingen af van het technasium op Helen Parkhurst. Op dinsdagavond 28 maart presenteerden zij hun meesterproef aan docenten, familie en andere belangstellenden. Daarmee ronden zij het examenvak Onderzoek en Ontwerpen nu al vóór de examenperiode af.

Tweede lichting 6vwo technasium presenteert meesterproeven

Er zijn op Helen Parkhurst technasiumklassen voor havo en vwo tot en met het derde leerjaar. Daarna kunnen leerlingen kiezen voor het examenvak O & O binnen de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Dit examenvak geeft recht op de aantekening Technasium op het diploma, als er tenminste met goed gevolg een meesterproef is afgelegd.

Voor de meesterproef werkten de leerlingen aan een bèta-technisch onderzoek, doorgaans in een team van drie of vier, dat werd gevormd op basis van gedeelde interesse. Elk team zocht al in het voorexamenjaar een opdrachtgever en verwierf een actuele opdracht. De minimale studiebelasting voor dit keuzeproject was 80 uur. In het examenjaar kreeg elk team bovendien een expertbegeleider uit het hoger onderwijs toegewezen, die het team inhoudelijk  ondersteunde bij de meesterproef - die uit het keuzeproject volgde - van minimaal 120 uur. Dat leverde prachtig mooie onderzoeken op.

Vaak werkten de leerlingen aan een onderwerp dat de lesstof van het schoolprogramma oversteeg. De onderzoeken waren interdisciplinair van aard: met onder meer technische, maatschappelijke, biologische, natuurkundige, medische en psychologische invalshoeken. Bij de uiteindelijke presentatie van de meesterproeven vielen vooral de fraaie prototypes en het presentatietalent van onze leerlingen op. Het publiek van ouders/verzorgers en familie, klasgenoten, O & O – docenten, experts en opdrachtgevers keken hun ogen uit. Er was zelfs vertegenwoordiging vanuit de stichting Technasium en oud-docent Tim Leenders kwam voor de gelegenheid ook op bezoek.

Net als bij de beoordeling in de onderbouw telde de productbeoordeling voor het team en was de procesbeoordeling individueel. Het eindcijfer voor O & O is het gemiddelde van de resultaten uit het voorexamenjaar en het resultaat van de meesterproef. Het wachten is nog op het cijfer, maar de presentaties waren in ieder geval veelbelovend.

Foto’s staan op facebook. Zoek op ‘Helen Parkhurst’ en op ‘Technasium Helen Parkhurst’.

« ga terug