MENU

Persoonsgegevens

Bij het inschrijven van hun kind gaan ouders ermee akkoord dat wij de persoonsgegevens gebruiken voor schooldoeleinden. Tenzij aan wettelijke verplichtingen voldaan moet worden, stelt de school deze gegevens zonder toestemming van ouders niet aan derden beschikbaar. Binnen de school maken wij medewerkers bewust van de noodzaak tot zorgvuldigheid in het omgaan met persoonsgegevens. Risicoanalyse, scholing, protocollen en waar nodig maatregelen horen daarbij. Verder bewaren wij persoonsgegevens alleen volgens de daarvoor geldende wettelijke termijn.

Gebruik beeldmateriaal

Bij inschrijving van nieuwe leerlingen vragen wij de ouders/verzorgers toestemming voor gebruik van foto’s of filmopnames waarop hun kind mogelijk herkenbaar in beeld komt. Jaarlijks attenderen wij ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers op het gehanteerde privacyreglement en bieden wij mogelijkheid tot het aangeven van bezwaar. In geval van bezwaar, zorgen wij ervoor dat de persoon in kwestie niet in beeld komt. Mocht dit per ongeluk toch voorkomen, dan verwijderen wij het beeldmateriaal zo spoedig mogelijk.

Wij willen dat onze school voor álle leerlingen, ouders en medewerkers een veilige omgeving is, en niet een plek waar zij het risico lopen ongewenst gefotografeerd of gefilmd te worden. We vragen u dan ook om zelf voorzichtig te zijn met foto’s of filmpjes die u maakt tijdens schoolactiviteiten en deze niet zomaar te delen op social media.

Ga naar het officiële youtube-kanaal van Helen Parkhurst:

http://www.youtube.com/user/HelenParkhurstVideo

Youtube bevat natuurlijk veel meer beeldmateriaal. Dit is uiteraard niet allemaal onder verantwoordelijkheid van de school geplaatst.

Ga ook eens naar onze Facebook-pagina:

https://www.facebook.com/HelenParkhurstAlmere

Het is altijd mogelijk om een berichtje te sturen met een verzoek om een foto of filmpje te laten verwijderen. Mail: info@helenparkhurst.asg.nl.

Onze afspraken rond foto- en filmgebruik staan in onderstaand document:

Afspraken over foto- en filmgebruik op HP 2018.pdf

Ons schoolbestuur heeft een Privacyreglement dat voor alle ASG-scholen geldt:

AVG 31218 privacystatement def website.pdf