MENU

Je gaat op onze daltonschool je schoolwerk leren ‘plannen’: eerst 1 tot 3 weken vooruit, daarna 6 of 12 weken vooruit. Daarbij hoort ook dat je regelmatig terugkijkt of het goed is gegaan: dat noemen we ‘reflecteren’.

Met dit in gedachten is het Technasium van Helen Parkhurst afgelopen jaar in de eerste klassen begonnen met het werken met een ‘planner’. Dat is een systeem waarin verschillende onderdelen staan om het plannen gemakkelijker te maken. Je hoeft geen schoolagenda meer te kopen, maar alles gaat in een overzichtelijke A5 multomap.

De planner is veel uitgebreider en geeft meer overzicht dan een agenda. Er staan verschillende onderdelen in de planner: - een trimester overzicht - persoonlijke leerdoelen stellen - volgende les af/doen in de les - thuis doen - ruimte voor reflectie.

Het voordeel van een papieren planner boven een digitale is onder meer dat je docenten, ouders en begeleiders ook mee kunt laten kijken. Zij kunnen je dan vast wat goede tips en adviezen geven. Op papier betekent ook dat je gemakkelijker heen en weer bladert en alles in één oogopslag kunt zien. Het is bijvoorbeeld heel zichtbaar hoe lang het schooljaar of een periode nog duurt.

Waarom is leren plannen zo belangrijk? Plannen geeft rust én overzicht. Je weet welke afspraken je met jezelf maakt en of je die nakomt. Je kunt je studiesnelheid in de gaten houden en hoeveel uren je werkelijk met huiswerk bezig bent en wat je overhoudt aan vrijetijd. Het helpt ook met het kritisch kijken naar welke zaken voorrang hebben en je leert de benodigde tijd inschatten. En als je een planning maakt, ben je heel gericht met één taak bezig. Hierdoor word je minder snel afgeleid. Het maken van een planning kost tijd, maar levert je ook vaardigheden en inzicht op die ook heel belangrijk zijn voor je toekomstige studie of werk.

De nieuwe planner is enthousiast ontvangen. Daarom gaan in schooljaar 2017 - 2018 in ieder geval de eerstejaars én tweedejaars van het Technasium hiermee werken plus de eerstejaars mavo-leerlingen. Je krijgt de planner in september op school uitgereikt.

Wil jij of je ouder/verzorger meer weten? Klik dan op de link en je vindt een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de nieuwe planner. Een fijne zomer gewenst en daarna veel succes vanaf september!

Handleiding planner voor ouders mentoren en docenten 26-06-2017 (4).pdf