MENU

Afdelingen

De school is opgebouwd uit zeven afdelingen, ingedeeld naar niveau en leerjaar (onderbouw - bovenbouw). Lees meer >>

Lestijden

Doorgaans zijn de lestijden als aangegeven, met uitzondering van studiedagen waarop de leerlingen geheel of vanaf 12.20 uur vrij zijn. Hiervan wordt altijd melding gemaakt op deze website. Lees meer »

Vakantierooster

Klik door voor vakantierooster. Lees meer »

Regels / Lesafspraken

Medewerkers van Helen Parkhurst zijn een voorbeeld voor de leerlingen en mogen daarop ook worden aangesproken. Tegelijk mogen medewerkers altijd leerlingen aanspreken op hun gedrag. Wij tolereren agressie of discriminatie niet. We streven ernaar dat iedereen zich veilig voelt. In zo’n respectvol klimaat zijn veel regels overbodig. De regels die we hebben, willen we wel strikt handhaven. Ook willen we graag wat adviezen geven.Lees meer »

Verzuim en lesuitval

Zoals iedere school hebben ook wij ons te houden aan de Onderwijswet en de regels die gelden voor schoolverzuim. Op Helen Parkhurst hebben we een digitale absentiemelding. Niet alleen leerlingen, maar ook docenten kunnen ziek of om een andere reden afwezig zijn. We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Lees meer »

Administratie

Helen Parkhurst heeft één centrale leerlingenadministratie met een servicebalie. Bij de receptie in de centrale hal is de absentieadministratie. Lees meer »

Mediatheek

De mediatheek is in het midden van het schoolgebouw gehuisvest op de tweede verdieping. Leerlingen kunnen hier boeken en audiovisuele middelen lenen op vertoon van hun schoolbibliotheekpas. Alle materialen uit de collectie van de openbare bibliotheken in Flevoland kunnen via onze mediatheek geleend worden. Door een speciale overeenkomst met de bibliotheek kunnen de gereserveerde materialen gewoon op het hoofdgebouw worden afgehaald en teruggebracht. In de mediatheek staat ook een printer en kopieermachine waar leerlingen tegen betaling gebruik van kunnen maken. Lees verder »

Almeerse Scholen Groep

Bestuurlijk valt Helen Parkhurst onder de Almeerse Scholengroep. De Almeerse Scholen Groep is een samenwerking van 60 scholen in basis- en voortgezet onderwijs. Stuk voor stuk scholen met eigen, bijzondere kenmerken. Met elkaar willen we groot kunnen denken, maar ook klein kunnen doen. Ieder kind is anders en dat staat bij ons centraal. Voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar biedt de Almeerse Scholen Groep op maat gesneden onderwijs in een vertrouwde omgeving. Lees verder >>

Klachten en bezwaren

Helen Parkhurst is een open school waar ruimte is voor het bespreken van problemen. Soms zijn leerlingen of ouders het niet eens met de gang van zaken. Wij hopen dan dat leerlingen en ouders deze kritiek aan ons melden, want onze school kan er alleen maar beter van worden. Lees verder »

Communicatie met ouders

Om iedereen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op Helen Parkhurst onderhouden we deze website, organiseren we ouderbijeenkomsten en oudergesprekken en geven we informatie via e-mail en post. Ouders kunnen actief worden in de ouderraad. Persoonlijk contact gaat doorgaans het beste via de mentor. Lees verder »

Veiligheid/

verzekering

Uit onderzoek is gebleken dat Helen Parkhurst een school is met een goed en veilig schoolklimaat. Respect voor iedereen die bij de school betrokken is, vormt daarvoor de basis. Medewerkers van Helen Parkhurst zijn een voorbeeld voor de leerlingen en mogen daarop worden aangesproken. Tegelijk mogen medewerkers altijd leerlingen aanspreken op hun gedrag. We streven ernaar dat iedereen zich veilig voelt. En als er dan toch iets mis gaat, dan is de aansprakelijkheid goed geregeld. Lees verder »

Leermiddelen

Ieder jaar bestellen alle leerlingen hun boeken bij boekenleverancier Iddink. De meeste materialen worden door de overheid vergoed. Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen brengen kosten met zich mee. Ook is de gekozen opleidingsrichting van invloed op het te betalen bedrag. Voor sommige leerlingen is een tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk. Lees verder »

Kosten

Hier staat een specificatie van de vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdrage voor het huidige schooljaar. U kunt onderin ook de modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage inzien. Lees verder »

Kluisjes/lift/fiets/ehbo

Helen Parkhurst heeft een aantal praktische voorzieningen voor leerlingen en medewerkers. Lees verder »

Schoolgebouw

Helen Parkhurst is in 1998 op Bongerdstraat 1 van start gegaan als nevenvestiging van O.S.G. Echnaton. In eerste instantie werd de havo- en vwo-afdeling van Echnaton er gehuisvest, bestaande uit 150 eersteklassers. Omdat we eerst nog te ruim in ons jasje zaten, is de eerste jaren ook onderdak geboden aan een aantal klassen van basisschool ’t Zonnewiel. Lees verder »