MENU

Ouders/verzorgers kunnen via een formulier in het ouderportaal een leerling ziek/afwezig en beter melden. Meer informatie op pagina 'Verzuim en lesuitval' (zie blauwe menu rechts).

Bij de centrale administratie op de begane grond kan iedereen terecht voor algemene zaken zoals adreswijzigingen, (conflict)formulieren of aanvraag voor een gesprek met de afdelingsleider .

De deeladministraties hebben één emailadres: Leerlingenadministratie@helenparkhurst.asg.nl

Heeft u een vraag voor/over havo – vwo bovenbouw dan kunt u de mail richten aan: Ingrid van der Pol.

Heeft u een vraag voor/over havo – vwo onderbouw en technasium onderbouw dan kunt u de mail richten aan: Sandra Sinnige.

Heeft u een vraag voor/over de mavo dan kunt u de mail richten aan: Mariandel Loncsar.

Heeft u een vraag over nieuwe aanmelding eerstejaars leerlingen en zij-instromers dan kunt u de mail richten aan: Cora Goudswaard

Persoonsgegevens en adreswijziging

Ook binnen Helen Parkhurst is de wet op de Registratie van Persoonsgegevens van kracht. Bij het inschrijven van hun kind gaan ouders ermee akkoord dat wij de persoonsgegevens gebruiken voor schooldoeleinden. Tenzij aan wettelijke verplichtingen voldaan moet worden, verplicht de school zich ertoe deze gegevens zonder toestemming van ouders niet aan derden beschikbaar te stellen. Als ouders principieel bezwaar hebben tegen het maken van foto’s of filmopnames van een leerling, dan verzoeken wij hen dat aan het begin van het schooljaar schriftelijk kenbaar te maken.

Adreswijziging of wijziging van telefoonnummer dient men direct schriftelijk door te geven aan de centrale administratie van de school. Adres: Bongerdstraat 1, 1326 AA Almere.