MENU

Is er sprake van een klacht of bezwaar? Dan verwachten wij dat het eerst besproken wordt met de persoon die daar direct over gaat. Het streven is om er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kan contact worden opgenomen met een van de mentoren van de leerling. Komt men er dan nog niet uit, dan kan men zich tot de afdelingsleider wenden. In sommige gevallen volgt een persoonlijk gesprek. We komen bijna altijd samen tot een oplossing. Als laatste mogelijkheid binnen de school kunnen ouders contact zoeken met de (con)rector. In dat geval kunt u mailen naar mevrouw A. Verhofstad: a.verhofstad@helenparkhurst.asg.nl

Voor klachten en problemen die samenhangen met schoolonderzoeken en examens kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de examencommissie via mailadres Examen@helenparkhurst.asg.nl. Voor de regels die hierbij gelden, verwijzen we naar het examenreglement binnen het geldende PTA (programma van toetsing en afsluiting). De PTA's staan op het leerling- en ouderportaal.