MENU

Het gebouw is ontworpen door architect Jaap Nieskens van SP architecten bv BNA. Hij heeft een markant gebouw neergezet dat nog steeds als ‘landmark’ is opgenomen in de jaarlijkse Architectuurroute van Almere. Het ontwerpteam stelde een ‘programma van eisen’ samen waarin traditioneel vernieuwingsonderwijs volgens daltonprincipes vorm kon krijgen. Uiteindelijk werkte bouwbedrijf Sikking/Boers aan de realisatie tot aan oplevering in 1998.

Enerzijds kent het gebouw de faciliteiten die alleen een grote school kan bieden: een aula met toneel, vaklokalen voor natuurwetenschappelijke en beeldende vakken en zes sportzalen bijvoorbeeld. Anderzijds biedt het gebouw de geborgenheid die je alleen maar vindt in een kleinschalige organisatie: het gebouw is opgedeeld in overzichtelijke afdelingen. De indeling biedt de mogelijkheid om les te geven aan grote groepen, maar ook begeleiding  te geven aan kleine groepjes en/of individueel. Het gebouw werkt daardoor zelfstandig leren in de hand, passend bij de onderwijsvisie.

Omdat de school gesitueerd is langs de spoorlijn, is er voor gekozen om de gymzalen te laten fungeren als geluidsbuffer naar het spoor. De school is ontwikkeld als een gekromd lint van kleinschalige units waarbinnen een grote interne flexibiliteit mogelijk is. Vijf units, met de maat van een gemiddelde basisschool, zorgen voor herkenbare menselijke maat in dit complex.  De units worden aangeduid met letters en huisvesten in totaal zeven afdelingen met eigen leidinggevenden en eigen kluisjes voor leerlingen. De algemene voorzieningen zijn te vinden in het centrale deel van het gebouw en in de zogenaamde ‘taartpunten’, de schuine delen van het gebouw die naar buiten uitsteken.

Iedere unit in het hoofdgebouw bestaat uit drie lagen: begane grond, eerste en tweede verdieping, verbonden via een trappenhuis met ronde ramen. Een unit bestaat uit vaklokalen, meestal aan de centrumkant, en een groep lokalen rond een binnenruimte, aan de Parkwijk-zijde. De lokalen komen uit op een binnenstraat, die recht door de hele school loopt. In het midden zijn de aula, mediatheek en werkplaats technasium ondergebracht.

Het schoolplein is geen binnenplaats, maar een open,  op de samenleving gerichte ruimte. Er is ook bewust voor gekozen om geen overdekte fietsenstalling te bouwen. Zo staan de fietsen in het zicht, hetgeen de veiligheid garandeert.  Aan de kant van de stad wordt het gebouw geflankeerd door een grote schooltuin, waar het prettig toeven is tijdens pauzes, en waar praktijklessen plaatsvinden. In deze tuin is vanaf november 2016 ook de afdeling havo/vwo onderbouw gehuisvest in een bijgebouw, met een corridor naar het hoofdgebouw.

De buitenlessen bewegingsonderwijs worden overigens gegeven op het Fanny Blankers Koenpark dat per fiets in ongeveer tien minuten te bereiken is.