MENU

De afdelingsouderraden zijn:

1. OR mavo, begeleid door afdelingsleiders JOey Willemsen en Gonnie Gerritsen

Mailadres: OR-Mavo@helenparkhurst.asg.nl

2. OR havo en vwo onderbouw, begeleid door afdelingsleiders Karel Hermans en Ingrid Voogt

Mailadres: OR-HVonderbouw@helenparkhurst.asg.nl

3. OR havo en vwo bovenbouw, begeleid door Jan Bos en Vincent van Wanrooy

Mailadres: OR-HVbovenbouw@helenparkhurst.asg.nl

4. OR technasium A en B, begeleid door Frank van Gaal en Marga Stolwijk

Mailadres: OR-Technasium@helenparkhurst.asg.nl

De ouderraden fungeren als klankbord voor en 'sparringpartner' van de school. Daarnaast behandelen zij o.a. de projectaanvragen voor de desbetreffende afdelingen. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. Voor Helen Parkhurst is het belangrijk dat de ouderraden door ouders uit de gehele school vertegenwoordigd worden. De afdelingsleiders worden hierbij als gast uitgenodigd. Ieder jaar vaardigt elke ouderraad twee leden af naar de schoolbrede ouderraad. Dit levert een nuttige en positieve wisselwerking op tussen de verschillende ouderraden.

Ouders zijn altijd welkom op een bijeenkomst van de ouderraden. De schoolbrede ouderraad is per e-mail bereikbaar op OR-Schoolbreed@helenparkhurst.asg.nl

Op 16 oktober komen alle afdelingsraden bij elkaar en wordt naar verwachting de nieuwe samenstelling van de OR- schoolbreed bevestigd.

Rector Hans de Wit maakt als gesprekspartner deel uit van de vaste formatie.

Log in voor documenten ouderraad

WERVINGSFOLDER OR HP - 2016-2017-versie 07-09 (2).pdf

Formulier aanvraag projectgelden OR(-S) versie 11-2017.docx

Toelichting aanvraag projectgelden OR(S) versie 11-17.pdf