MENU

De afdelingsouderraden zijn:

1. OR mavo, begeleid door afdelingsleiders
Joey Willemsen en Gonnie Gerritsen

Mailadres: OR-Mavo@helenparkhurst.asg.nl

2. OR havo en vwo onderbouw, begeleid door afdelingsleider Ingrid Voogt en David le Clercq

Mailadres: OR-HVonderbouw@helenparkhurst.asg.nl

3. OR havo en vwo bovenbouw, begeleid door afdelingsleiders Lisan van der Sluis, Marga Stolwijk
en Arjen Huisman

Mailadres: OR-HVbovenbouw@helenparkhurst.asg.nl

De ouderraden fungeren als klankbord voor en 'sparringpartner' van de schoolleiding. Daarnaast behandelen zij o.a. de projectaanvragen voor de desbetreffende afdelingen. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. Voor Helen Parkhurst is het belangrijk dat de ouderraden door ouders uit de gehele school vertegenwoordigd worden. De afdelingsleiders worden hierbij als gast uitgenodigd. Ieder jaar vaardigt elke ouderraad twee leden af naar de schoolbrede ouderraad. Dit levert een nuttige en positieve wisselwerking op tussen de verschillende ouderraden.

 

Ouders zijn altijd welkom op een bijeenkomst van de ouderraden. De schoolbrede ouderraad is per e-mail bereikbaar op: OR-Schoolbreed@helenparkhurst.asg.nl

Leden schoolbrede ouderraad 2021 - 2022:

Janine Vos                          - voorzitter

Ragna Dijkslag                   - penningmeester

Deborah Recinos              - lid

Vidhia Kalpoe                     - lid

Bianca Matthijsse             - lid

Debbie Sweet-Licht         - lid

WERVINGSFOLDER OR HP - 2021-2022.pdf