MENU

Onderbouw

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn er op Helen Parkhurst aparte klassen mavo (theoretische leerweg), havo en vwo. De leerlingen komen over het algemeen  in de klas waar ze - gezien hun schooladvies en het leerlingvolgsysteem - waarschijnlijk het beste passen. Soms zijn er ook combiklassen mavo/havo en/of havo/vwo. Op basis van de toetsresultaten kan het zijn dat een leerling nog van niveau wisselt. Lees verder »

Leertraject bovenbouw

Helen Parkhurst leidt alleen op voor het hoogste niveau van het vmbo: de theoretische leerweg. Dit staat gelijk aan mavo. Deze leerweg sluit aan op alle leerwegen van het middelbaar beroepsonderwijs. Ook is doorstroom naar havo onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De zogeheten Tweede Fase is in Nederland sinds 1998 een synoniem voor de bovenbouw van havo en het vwo en duurt van het vierde leerjaar tot en met het examenjaar. Daarna is vanuit havo doorstroom mogelijk naar vwo en hbo en vanuit vwo naar hbo en universiteit. Zie ook de leerroutes op deze site. Lees verder »

Leerroutes

Er zijn op Helen Parkhurst verschillende leerroutes mogelijk. We hebben reguliere mavo-, havo- en vwo-klassen en bijzondere richtingen: het technasium voor havo en vwo en de bèta mavo. Lees verder »

Determinatie

Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk vervolgopleiding en beroep noemen we een leerloopbaan. Op dit gedeelte van de site staat meer informatie over de leerloopbaan, of zoals wij het ook wel noemen: het determinatieproces. Lees verder »

Lessentabellen

De lessentabellen op deze site zijn richttabellen. Docenten van verwante vakken werken vaak samen in leergebieden (onderbouw) of profielen (bovenbouw). Ook in daltonweken wijken we van de tabellen af vanwege praktische opdrachten. Lees verder >>

Technasium

Helen Parkhurst mag zich sinds 2010 officieel technasium noemen. Het technasium is bestemd voor havo - en vwo -leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Lees verder >>

Bèta-mavo

Vanaf schooljaar 2014 - 2015 bieden wij een bètaprogramma voor mavo - leerlingen aan. Hierbij gaat het niet alleen om theoretisch leren maar vooral ook om het praktisch toepassen. Het programma is gericht op ict en toegepaste techniek. Lees verder »

ICT

ICT is niet meer weg te denken in deze tijd. Elke leerling heeft een eigen 'device', oftewel een (mini)laptop, chromebook, MacBook of iPad. Lees verder »

Topsporters voelen zich bij ons thuis

Topsporters met een zogeheten IT-, NT- of een Belofte-status van de bond en het Olympisch Netwerk, hebben baat bij aangepast onderwijs. Als officiële Topsport Talentschool mogen wij deze leerlingen vanaf klas 4 havo of klas 4 vwo extra faciliteiten en begeleiding aanbieden. Lees verder »

Buitenlandse reizen/werkweken

Ieder schooljaar gaan leerlingen van 4mavo, 5havo en 5vwo voorafgaand aan de herfstvakantie op werkweek. De meeste leerlingen gaan naar een Europese stad, maar er zijn ook Adventure-reizen waarbij het accent op buitensport ligt.

Maatschappelijke projecten

De overheid stelt de maatschappelijke stage niet langer verplicht voor leerlingen die starten in het voortgezet onderwijs. Maar wij gaan gewoon door met maatschappelijke projecten om onze leerlingen kennis te laten maken met de wereld buiten de schoolmuren. Daarbij werken we samen met diverse Almeerse organisaties en bedrijven. Lees verder »