MENU

In het daltononderwijs wordt de leerling zelf in staat gesteld om keuzes te maken voor een passende en haalbare leerweg. Ouders en de school (mentor) hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol. Het gaat hierbij om de bepaling van het niveau en de vervolgrichting (sector of profiel).

Naast de keuzes die de leerling zelf kan maken, gelden er ook regelingen voor voortgang en overgang. De regelingen die gelden staan in het document dat u hieronder kunt aanklikken.

Documenten

Regeling voortgang en overgang 2016-2017 08-11-16.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)