MENU

In het daltononderwijs wordt de leerling zelf in staat gesteld om keuzes te maken voor een passende en haalbare leerweg. Ouders en de school (mentor) hebben hierin een belangrijke ondersteunende rol. Het gaat hierbij om de bepaling van het niveau en de vervolgrichting (sector of profiel).

Naast de keuzes die de leerling zelf kan maken, gelden er ook regelingen voor voortgang en overgang. De regelingen die gelden staan in een document dat leerlingen, en ouders/verzorgers kunnen raadplegen:

Op het ouderportaal:
Bij 'Cijfers' > Examenreglement en PTA

Op het leerlingenportaal:
Bij 'Persoonlijke informatie/cijfers' > Examenreglement en PTA.