MENU

Onze ervaring is dat leerlingen in staat zijn om met een goede structuur en begeleiding een weg te vinden die past bij het leren in de 21e eeuw. Concreet betekent dit dat leraren digitale opdrachten kunnen uitzetten, maar ook via de computer kunnen bijsturen en beoordelen.

Door de inzet van ICT maken we ons Daltononderwijs nog eigentijdser. Niet alleen bij het overdragen van kennis, maar ook bij het samen(werkend) leren maken wij gebruik van digitale middelen. ICT maakt ook andere manieren van lesgeven mogelijk, bijvoorbeeld 'flipping the classroom'. In de zogeheten 'Omgedraaide Klas' wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. De klassikale instructie wordt online aangeboden en bekijkt de leerling thuis. Het 'huiswerk ' wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. Hierdoor wordt de lestijd efficiënter gebruikt.

Leerlingen kunnen ook meer op maat bediend worden doordat veel digitale lesmethodes de mogelijkheid bieden om tussentijds te toetsen hoe het leerproces verloopt.

Verder speelt ICT niet alleen een belangrijke rol bij het overdragen van kennis, maar ook bij het samen(werkend) leren. Met ICT kunnen leerlingen goed informatie uitwisselen en in groepjes werken aan een project, verslag of presentatie. Om te zorgen dat dit verantwoord gebeurt, letten leraren op het computergebruik en krijgen alle leerlingen in de eerste klas les over veilig omgaan met social media.

Meer informatie over ICT op Helen Parkhurst in onderstaande flyer.