MENU

Helen Parkhurst brengt al jaren op allerlei manieren de samenleving in de school en de school in de samenleving. Een groepje leerlingen beheert zelf alle licht- en geluidsapparatuur bij culturele activiteiten. Leerlingen vormen de “directie” van Plaza Almere, een project waarin kleine bedrijfjes zijn ondergebracht  met activiteiten in dienst van de Almeerse samenleving. Leerlingen organiseren leerlingconferenties op school en doen mee aan debatten. We hebben ook al tal van projecten uitgeprobeerd. Leerlingen helpen vrijwillig in een zorgcentrum en organiseren sponsorlopen en rommelmarkten voor goede doelen. Leerlingen werken in de lessen en daarbuiten aan natuurvriendelijke projecten. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit de maatschappelijke omgeving uit om met onze leerlingen in gesprek te gaan. Er is een convenant met Polderburen en met de Bibliotheek van Almere. Ook met andere aanbieders van maatschappelijke stages onderhouden wij regelmatig contact.