MENU

Vrijwillige ouderbijdrage:

Facilitaire zaken

 

 

Kluisje huur

 10,00

Schoolfoto

Schoolpas

Kluisje borg (eenmalig)

   9,00

   5,00

 10,00

 

Onderwijs gerelateerde zaken

 

Lidmaatschap bibliotheek 

 

 

 

Extra lesmateriaal (atlassen)

Vakexcursies

Klein abonnement gratis tot 18 jaar (alleen af te sluiten en te gebruiken via de bibliotheek)

Basisabonnement tot 18 jaar 8,00 (incl. alle faciliteiten zoals mediatheek op school, bestellen van boeken etc.)

 

 10,00

14,00

 

Leerlingactiviteiten

 

Kamp onderbouw 1e jaar

 90,00

Leerlingactiviteiten leerjaar 1 en 2

Leerlingactiviteiten vanaf leerjaar 3

 28,00

 37,00

 

Ouderraad bijdrage

 

Ouderraad bijdrage

 17,00

 

Onderwijsspecifieke bijdrage

 

Bijdrage Technasium

 80,00

Bijdrage Bèta Mavo

 80,00

Bijdrage vak LO2

Bijdrage vak BSM havo

 20,00

 20,00

Bijdrage vak BSM vwo

 30,00

LOOT-status

125,00

FT-status

  75,00

Richtbedrag voor een computer via school of eigen aanschaf, bijvoorbeeld een iPad:  tussen de 300,- en 400,-.

Voor alle eerstejaars leerlingen bestaat de mogelijkheid om zelf een netbook te kopen of om er een aan te schaffen via 'the Rent Company'. Inlogcode voor de website van dit bedrijf is voor leerlingen van Helen Parkhurst verkrijgbaar.

Buitenlandse reizen

 

Alle bestemmingen

€ 425,00

Met uitzondering van Toscane: € 475,00

 

Ouderraad bijdrage

Onderdeel van het schoolfonds is de bijdrage aan het ouderfonds van  € 17,- per jaar. Met deze bijdrage ondersteunt de ouderraad bijzondere projecten in de school: bijvoorbeeld culturele activiteiten, sportdagen, extra lesondersteunend materiaal, ICT-initiatieven en het eindexamenkado.

Overige leermiddelen

Naast het bestellen van schoolboeken dienen leerlingen ook leermiddelen aan te schaffen zoals agenda, schriften, mappen, pennen, (kleur)potloden, gymkleding  etc. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe leerlingen wordt de materialenlijst aan de leerlingen meegegeven. Mogelijk vragen docenten later nog om een woordenboek aan te schaffen.

Benodigdheden wiskunde

Voor de lessen wiskunde is een geodriehoek, een passer en een goed gevulde etui met pen en (kleur)potloden nodig. In de eerste, tweede en derde klas wordt de rekenmachine TI-30X-B Multi View of TI- 30X-S Multi View Solar gebruikt. Andere rekenmachines zijn niet toegestaan. De kosten zijn ongeveer € 25,-. In klas 4 en hoger van havo en vwo wordt de Grafische Rekenmachine model TI-83/TI-84 gebruikt. Deze beide modellen rekenmachines zijn in verscheidene versies verkrijgbaar die allemaal voldoen. Deze rekenmachines kosten ongeveer € 120,-. Ze worden ook gebruikt aangeboden. Omdat in de les uitleg wordt gegeven over het gebruik ervan is een ander merk of ander model niet toegestaan.

Buitenlandse reis

In de bovenbouw (klas 4tl, klas 5havo en klas 5vwo) gaan de leerlingen eenmalig een week op buitenlandse reis. Deelname is wel aanbevolen maar niet verplicht.

Overig

Leerlingen die een LOOT (topsport)status hebben, kunnen gebruik maken van de faciliteiten op Helen Parkhurst. De bijdrage is landelijk vastgesteld op € 125,- voor alle leerjaren.

Een leerling met FT-status betaalt € 75,-. Deze bedragen worden gedurende het schooljaar aan betrokken leerlingen afzonderlijk in rekening gebracht. Meer informatie op www.stichtingloot.nl.

Leerlingen die het vak BSM in hun pakket hebben, betalen een extra bijdrage van € 20,- (4 en 5 havo) en € 30,- (4, 5 en 6 vwo).

Binnen de individuele keuzes voor het vak Duits is voor 5 havo en 6 vwo een excursie mogelijk van € 40,- .

Documenten

 

Modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage Helen Parkhurst 9-9-2013.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)