MENU

Leerlingenstop op Helen Parkhurst

11 oktober 2017

Onze school telt ruim 2100 leerlingen en heeft daarmee de beschikbare capaciteit bereikt. Wij hebben in schooljaar 2018 - 2019 plaats voor 380 nieuwe brugklasleerlingen. Bij meer aanmeldingen is loten noodzakelijk.

Helen Parkhurst kan komend schooljaar 110 mavo-leerlingen, 150 havo-leerlingen en 120 vwo-leerlingen aannemen. Deze plaatsen worden in eerste instantie toegekend aan leerlingen die afkomstig zijn van een daltonbasisschool, vervolgens aan topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwo-niveau en vervolgens aan leerlingen met een broer of zus op Helen Parkhurst. Na het toepassen van deze voorrangsregels kan het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal plaatsen. Dan worden de resterende plaatsen onder toezicht van een notaris verloot onder alle overige aangemelde kinderen.

Ouders/verzorgers hoeven hun kind niet eerder aan te melden dan vóór 1 maart 2018. Eerder inschrijven heeft geen invloed op de plaatsing. Bij aanmelding geven ouders/verzorgers  een tweede schoolkeuze aan. Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn en staat als tweede keuze een school aangevinkt  die ook behoort bij het bestuur van de Almeerse Scholengroep (ASG), dan is een plek op die school gegarandeerd.

De school maakt uiterlijk op 19 maart 2018 per brief aan ouders/verzorgers bekend of hun kind is toegelaten tot Helen Parkhurst, dan wel in aanmerking komt voor deelname aan loting. In dat laatste geval staat daar dan ook de dag en het tijdstip van de loting in en de dag en wijze waarop de uitslag van de loting bekend wordt gemaakt. Een toelichting met meer details staat op deze site bij Nieuwe Leerlingen > Aanmelden.

« ga terug