MENU

Leerlingenstop op Helen Parkhurst

11 oktober 2017

Onze school telt ruim 2100 leerlingen en heeft daarmee de beschikbare capaciteit bereikt. Wij hebben in schooljaar 2018 - 2019 plaats voor 380 nieuwe brugklasleerlingen. Bij meer aanmeldingen is loten noodzakelijk.

Helen Parkhurst kan komend schooljaar 110 mavo-leerlingen, 150 havo-leerlingen en 120 vwo-leerlingen aannemen. Deze plaatsen worden in eerste instantie toegekend aan leerlingen die afkomstig zijn van een daltonbasisschool, vervolgens aan topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwo-niveau en vervolgens aan leerlingen met een broer of zus op Helen Parkhurst. Na het toepassen van deze voorrangsregels kan het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal plaatsen. Dan worden de resterende plaatsen onder toezicht van een notaris verloot onder alle overige aangemelde kinderen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart. De datum van aanmelding heeft geen invloed op de plaatsing. Bij aanmelding geven ouders/verzorgers  een tweede schoolkeuze aan. Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn en staat als tweede keuze een school aangevinkt  die behoort bij het bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG) of het Baken, dan is een plek op die school gegarandeerd. Hoewel Aeres (Groenhorst) die garantie niet kan geven, zal zij haar uiterste best doen om een leerling bij de tweede schoolkeuze te plaatsen. De scholen voor voortgezet onderwijs in Almere vinden het belangrijk dat ieder kind de school krijgt die bij hem of haar het beste past.

Ook het Oostvaarders College biedt deze garantie voor àlle klassen op het OVC, dus ook voor de plusklassen en talentklassen (of andere vormen). Bij de eerdere voorlichting op de informatieavond van het OVC werd dit niet duidelijk vermeld. Ouders/verzorgers die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met het OVC.

De school maakt uiterlijk op 19 maart 2018 per brief aan ouders/verzorgers bekend of hun kind is toegelaten tot Helen Parkhurst, dan wel in aanmerking komt voor deelname aan loting. In dat laatste geval staat daar dan ook de dag en het tijdstip van de loting in en de dag en wijze waarop de uitslag van de loting bekend wordt gemaakt. Een toelichting met meer details staat op deze site bij Nieuwe Leerlingen > Aanmelden.

« ga terug