MENU

Plek voor alle aangemelde leerlingen op Helen Parkhurst

8 maart 2018

Na eerdere berichtgeving over het invoeren van een leerlingenstop op Helen Parkhurst is gebleken dat loten voor komend schooljaar niet nodig is. Alle aangemelde leerlingen kunnen worden geplaatst. Hun ouders/verzorgers hebben daar op woensdag 7 maart per brief bericht over gehad.

Dit jaar was een spannend jaar voor Helen Parkhurst, gezien de ingevoerde leerlingenstop van 380 leerlingen. Deze was noodzakelijk na een explosieve groei van het aantal aanmeldingen in de afgelopen drie jaar met als uitschieter het afgelopen jaar met meer dan 510 aanmeldingen. Na telling van het aantal aanmeldingen op 1 maart is gebleken dat de school uitkwam op 375 aanmeldingen. Inmiddels is het aantal van 380 bereikt, doordat nog vijf leerlingen van de wachtlijst zijn geplaatst.

Op dit aantal aanmeldingen hadden we vooraf gehoopt en het kan eigenlijk niet beter. Uiteraard zijn wij verheugd dat we niemand teleur hoeven te stellen en iedereen een passende plek kunnen bieden. Onze school heeft hiermee het gewenste aantal leerlingen voor nu en de langere termijn. Opvallend is dat de verhouding van aantallen naar schooltypen mavo, havo en vwo ook goed uitkomt, waardoor wij een goede klasindeling kunnen maken.

« ga terug