MENU

De bijlessen en huiswerkbegeleiding zijn bestemd voor zowel leerlingen van de middelbare school als leerlingen van de basisschool. Het is op het Helen Parkhurst mogelijk om maandag t/m vrijdag tussen 14.30  en 17.30 uur begeleiding te krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om begeleiding aan huis te krijgen.

De begeleiding wordt gegeven door begeleiders uit de examenklassen, en studenten van o.a. UvA, VU, Windesheim Flevoland en HvA.

Als een leerling problemen ondervindt bij het leren of het geconcentreerd bezig zijn met het maken van huiswerk, kan de leerling hier terecht. Ook vakinhoudelijk kan de Huiswerkschool hulp bieden.

 

Voor de begeleiders aan de slag gaan met een leerling, vindt er eerst een intakegesprek plaats waarbij wederzijds gesproken kan worden over verwachtingen en schoolsituatie. Ook geeft dit gesprek ouders/verzorgers en leerlingen gelegenheid tot vragen stellen.

Het begeleidingsaanbod staat op:  www.huiswerkschoolalmere.nl

Mailadres: info@huiswerkschoolalmere.nl