MENU

Er vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg zal dus niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij de plaatsing in een mavo-klas, havo-klas of vwo-klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrijvingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Bij aanmelding voor de Bèta mavo of het Technasium havo of vwo kijken we naar het berekend advies. Het berekend advies is onderdeel van het definitieve schooladvies. Dit moet voor de Bèta mavo tenminste mavo plus zijn. Voor Technasium moet dit advies tenminste havo plus of vwo plus zijn.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.

 

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn. De aanmelding voor leerjaar 2 en 3 t/m 6 dient op 1 april in ons bezit te zijn.

Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met ons kunnen opnemen: 036 5357000 (vraag naar leerlingenadministratie).

Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier van leerjaar 1 en de toelichting/flyer inschrijving.

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021 lj 1.pdf

flyer inschrijving leerjaar 1 2020-2021.pdf

Aanmeldingsformulieren voor overige leerjaren komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)