MENU

Er vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg zal dus niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij de plaatsing in een mavo-klas, havo-klas of vwo-klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrjivingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn. De aanmelding voor leerjaar 2 en 3 t/m 6 dient op 1 april in ons bezit te zijn.

Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met ons kunnen opnemen: 036 5357000 (vraag naar leerlingenadministratie).

Hieronder de formulieren voor inschrijving plus toelichtingen die gelden voor schooljaar 2019 - 2020 .

Documenten

AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 lj 1.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 lj 2.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 lj 3 havo vwo.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 lj 3 of 4 mavo nw.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 lj 4 tm 6 HAVO - VWO.pdf

flyer inschrijving leerjaar 1 2019-2020 logo.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)