MENU

Er vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg  zal dus niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij de plaatsing in een mavo-klas, havo-klas of vwo-klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrjivingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.

Hieronder staan documenten over de regels die gelden bij inschrijving van leerlingen op Helen Parkhurst. Bij een aanvraag voor tussentijdse aanmelding tijdens dit schooljaar kunt u contact opnemen met de Leerlingenadministratie, bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 036 5357000.

Behalve een ingevuld aanmeldingsformulier hebben wij ook een officieel document nodig waarin het BSN-nummer van uw kind staat. Dit kan zijn: een kopie van de identiteitskaart (ID), een kopie van het paspoort of een kopie van de belastingopgave. Een kopie van de zorgpas is niet toegestaan. In bepaalde situaties heeft uw kind een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig dat verkrijgbaar is bij Burgerzaken van de Gemeente Almere.

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn. De aanmelding voor leerjaar 2 en 3 t/m 6 dient op 1 april in ons bezit te zijn.

Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met ons kunnen opnemen: 036 5357000 (vraag naar leerlingenadministratie).

Documenten

Inschrijvingsbeleid van de ASG-scholen voor voortgezet onderwijs schooljaar 2015 - 2016.pdf

Aanmeldingsprocedure Passend Onderwijs.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2017-2018 lj 1.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2017-2018 lj 2.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2017-2018 lj 3 en 4 mavo.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2017-2018 lj 4 tm 6 HAVO - VWO.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2017-2018 lj 3 havo vwo.pdf

flyer inschrijving leerjaar 1 2017-2018.pdf

Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)