MENU

Er vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg zal dus niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij de plaatsing in een mavo-klas, havo-klas of vwo-klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrijvingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Bij aanmelding voor de Bèta mavo of het Technasium havo of vwo gaan wij uit van een 'enkelvoudig' advies. Dit moet voor de Bèta mavo tenminste mavo zijn. Voor Technasium moet dit advies tenminste havo of vwo zijn. Er moet rekening worden gehouden met een iets verzwaard programma waarbij een extra vak wordt gegeven binnen dezelfde lestijd.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.

Topsporttalentschool

Het Helen Parkhurst is één van de 37 topsporttalentscholen in Nederland. Leerlingen die een topsportstatus hebben, afgegeven door NOC/NSF of een regionale status hebben die afgegeven is door Topsport Flevoland maken aanspraak op topsportbegeleiding. Neem hiervoor contact op met de coördinator topsport:

 j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl

 

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn. De aanmelding voor alle overige leerjaren dient uiterlijk 31 maart (dus vóór 1 april 2020) in ons bezit te zijn. Daarna wordt het een wachtlijst.

Onderstaande formulieren zijn bestemd voor komend schooljaar 2020 - 2021. Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met ons kunnen opnemen: 036 5357000 (vraag naar leerlingenadministratie).

Klik hieronder voor het aanmeldingsformulier van leerjaar 1 en de toelichting/flyer inschrijving.

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021 lj 1.pdf

flyer inschrijving leerjaar 1 2020-2021.pdf

Aanmeldingsformulieren voor overige leerjaren staan hieronder.

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021 lj 2.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021 lj 3 havo vwo.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021 lj 3 of 4 mavo.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2020-2021 lj 4 tm 6 havo-vwo.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)