MENU

Naast de reguliere havo- en vwo-klassen heeft Helen Parkhurst technasiumklassen voor havo- en vwo- leerlingen.  De leerlingen krijgen bij het vak Onderzoek & Ontwerpen opdrachten waarin ze in kleine projectgroepen problemen onderzoeken en oplossingen bedenken en ontwerpen. Deze projecten worden vrijwel altijd voor een externe opdrachtgever uitgevoerd. Per schooljaar krijgen de technasiumleerlingen vier van deze projecten van elk 8 weken.

Op de derde verdieping van Helen Parkhurst is voor het vak O & O een speciale werkplaats ingericht. Daar wordt nagedacht, gebrainstormd, er worden plannen gemaakt, geschetst, gebouwd en geknutseld en ten slotte gepresenteerd.

Overigens proberen we ook in het leergebied Mens en Natuur de onderzoekende houding van leerlingen extra aandacht te geven.

 

Na drie jaar in een technasiumklas kunnen leerlingen kiezen voor het examenvak O & O binnen de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Dit examenvak geeft recht op de aantekening Technasium op het diploma. Meer informatie over het aanbod op Helen Parkhurst staat in onderstaand documentje 'flyer technasium'. Meer algemene informatie staat op www.technasium.nl.

HelenParkhurst-flyer-Technasium.pdf

Een voorbeeld van een project bij het vak
Onderzoek & Ontwerpen op het technasium:

https://youtu.be/mJ8AS-dymc8 

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)