MENU

Aangepaste lesroosters, vrijstellingen, verplaatsing van toetsen of inlevermomenten en het doen van gespreid examen behoren tot de mogelijkheden. De school verwacht van de sporter een proactieve houding, een mentaliteit die past bij sport, goede vaardigheden om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en veel eigen initiatief. Wij werken samen met O.S.G. Echnaton, die ook topsportleerlingen aanneemt en faciliteiten biedt.

Er bestaat ook een topsportpas met de FT-status. Deze leerlingen zijn geen topsportleerlingen, maar komen in aanmerking voor een alternatieve status en bijbehorende faciliteiten en begeleiding. Een topsportleerling betaalt jaarlijks € 125,- en een FT-leerling betaalt jaarlijks € 75,-. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de topsportcoördinator van de school of www.topsporttalentschool.nl raadplegen.

topsport flyer.pdf